Reporting Channel

Whistleblower – Kanál pro podání hlášení Fronius Česká republika s.r.o.

Jsme rádi, že se s námi chcete podělit!

Svým hlášením pomocí tohoto kanálu pro oznamovatele se můžete obrátit na naši interní kancelář pro zasílání oznámení ve společnosti Fronius Česká republika. Kanál pro podávání zpráv je řízen týmem , který je odborně proškolen pro dodržování předpisů. Jeden z členů týmu se Vaší žádostí bude osobně zabývat. S vaším požadavkem a vaší identitou bude samozřejmě zacházeno s maximální důvěrností.

Důvěrné oznámení:
Pomocí tohoto kanálu pro podávání zpráv máte možnost podat své hlášení důvěrně s uvedením svého jména a kontaktních údajů v souladu se směrnicí EU o ochraně oznamovatelů (RL 2019/1937, "směrnice o oznamovatelích"), abychom vás mohli informovat o dalších krocích a opatřeních.

Anonymní oznámení:
Při podávání anonymního hlášení máte dvě možnosti. 1. Můžete odeslat pouze text hlášení a nemusíte uvést své jméno ani kontaktní údaje. V takovém případě vás bohužel nemůžeme informovat o našich krocích a opatřeních, ale rádi obsah vašeho hlášení zpracujeme. 2. Pokud si přejete, abychom vás kontaktovali a informovali o našich krocích a opatřeních, máte možnost uvést anonymní e-mailovou adresu (například: 123@seznam.cz), kterou rádi využijeme k anonymnímu kontaktování.

V obou případech se jedná o anonymní hlášení a vaši totožnost nelze dohledat. S vaším anonymně nahlášeným problémem však budeme rádi nakládat stejně a podnikneme příslušné kroky.

Můžeme vás výslovně ujistit, že v důsledku vašeho oznamovacího chování nebudete ve společnosti nijak znevýhodněni, a za vaše oznámení vám děkujeme.


Zde si můžete vybrat, zda chcete své hlášení podat důvěrně, nebo anonymně.


Kontaktní údaje
* Použití e-mailové adresy @fronius.com není možné.

Zaměstnanec, který je odpovědný za zpracování interních hlášení použije tyto kontaktní údaje, aby vás informoval o následných opatřeních k vašemu hlášení a v případě potřeby od vás získal další informace, pokud si je budete přát poskytnout. S vaším hlášením bude nakládáno přísně důvěrně v souladu s článkem 16 směrnice o whistleblowerech a vaše totožnost nebude bez vašeho výslovného souhlasu sdělena nikomu jinému než členům týmu odpovědnému za zpracování interních hlášení.

Jaký je váš vztah ke společnosti Fronius?

* Použití e-mailové adresy @fronius.com není možné.
Kategorie hlášení


* Podáním tohoto hlášení zpracovává společnost Fronius osobní údaje obsažené v textu hlášení a v případě neanonymních hlášení jméno a kontaktní údaje oznamovatele pro účely provozování důvěrného kanálu pro oznamování a souvisejících dalších opatření na základě právní povinnosti vyplývající ze směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (směrnice 2019/1937). Další informace o ochraně údajů naleznete zde.